IMG_0410 - Version 3

Tidigare utbildningar och evenemang

Här är ett urval av tidigare utbildningar som Fabricius Resurs har genomfört antingen som undervisare eller som arrangörer.

Gå direkt till någon av följande kategorier:

Läs mer om våra aktuella kurser och konferenser på utbildningssidan.

← Tillbaka till våra utbildningar

Integration

Nationell konferens:
Barn i migration – Östersund den 17-18 maj 2016

Bild2

Den 17-18 maj 2016 arrangerade vi två spännande och lärorika konferensdagar med fokus på nyanlända barn, ungdomar och deras familjer. Med möjlighet för deltagarna att få ny kunskap och inspiration samt möjlighet att reflektera tillsammans med kollegor från andra kommuner och län.

Det senaste året har varit ett extraordinärt år för alla som arbetar med flyktingar. Mycket har hänt och det är många som har fått nya kollegor. Konferensen riktade sig därför till alla som möter nyanlända barn i jobbet. På Barn i migration kom föreläsare från bland annat Migrationsverket, Sundsvalls kommun, Pojkmottagningen, Länsstyrelsen i Stockholm och Strömsunds kommun.

Programmet för 2016 finns i denna pdf: Nationell konferens – Barn i migration 2016. Vi ser redan fram emot Barn i Migration 2017!

Konferensen var ett samarbete mellan Fabricius Resurs och Strömsunds kommun.

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Föreläsningar om integration

Nervsystemet – en viktig men bortglömd aktör i arbetet
Hur fungerar ett normalt nervsystem och vad händer när vi utsetts för stress och press? Få inspiration och
kunskap om hur man kan förstå stress och extrema situationer utifrån nervsystemet och inte minst hur man
kan prata och informera om måendet. Teori varvas med övningar.
Föreläsare: Anders Fabricius, föreläsare och förläggare, tidigare flyktingsamordnare i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen Jämtlands läns seminariedag: ”Ensamkommande barn och unga – hur kan vi prata, agera och bemöta ANDT?” Anders Fabricius föreläste på denna seminariedag i februari 2016 där fokus var på drogförebyggande arbete. Mer information finns i denna pdf: Ensamkommande barn och unga hur kan vi prata agera och bemöta ANDT

Anders Fabricius föreläste på SIPU:s utbildningar Goda boendelösningar för ensamkommande barn och unga i 2015 i Stockholm. Anders pratade om samverkan och vilka krav det ställer på dem som arbetar med ensamkommande barn och unga samt om livet efter HVB.

Anders Fabricius är även ute på olika Folkhögskolor och undervisar blivande Vägledare till ensamkommande flyktingbarn.

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Pedagogiskt arbete

Närvaro och empati i pedagogiskt arbete, med Helle Jensen

2-dagars kurs: Onsdag den 29 – torsdag den 30 mars 2017, Malmö

2012.10.30-we01

Utbildning med Helle Jensen, leg. psykolog, familjeterapeut och författare.

I slutet av mars 2017 hade vi en 2-dagars kurs om relationer, närvaro och empati – och om att utvecklas som människa och yrkesperson. Kursen handlade om yrkespersonlig utveckling och om att ta ansvar för de professionella relationerna. På kursen gavs verktyg och övningar som tränade och förbättrade kontakten med en själv och andra.

  • Vad behöver vi vuxna yrkesutövare för att utveckla en bättre relationskompetens, autenticitet och trygghet?
  • Hur kan man arbeta för att utveckla barns och ungdomars närvaro, empati, självkänsla, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga?

Kursen vände sig till alla som arbetar med pedagogik, undervisning eller socialt arbete. Kursen kunde bland annat hjälpa deltagarna att skapa en bättre inlärningsmiljö och/eller bättre möten med de barn och unga du möter i ditt arbete.

Programmet för Närvaro och empati i pedagogiskt arbete finns i denna pdf:
Helle Jensen, Malmö, mars 2017

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Under vecka 15 2016 hade vi seminariedagar på temat Närvaro och empati i pedagogiskt arbete i Strömsund, Stockholm, Göteborg och Malmö.

  • Hur kan det pedagogiska arbetet användas för att utveckla barns och ungdomars närvaro, empati, självkänsla, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga?
  • Vad behöver vuxna yrkesutövare för att utveckla en bättre relationskompetens, autenticitet och trygghet i det pedagogiska arbetet?
  • Hur påverkar empatiträning klimatet i klassen, skolan, boendet och arbetsteamet?

I samband med att vi gav ut boken Närvaro och empati i pedagogiskt arbete bjöds de bokaktuella författarna och tillika uppskattade föreläsarna Helle Jensen, Michael Stubberup och Lars H Gustafsson in att föreläsa runt om i Sverige.

Seminariedagar under vecka 15 var ett samarbete mellan Fabricius Resurs och Family-Lab Sverige.

Mer information finns i denna pdf: Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Teori U, förändring och ledarskap

Grundkurs i Social Presencing Theater (SPT)

Helgen den 1 – 2 april 2017, Malmö

”SPT är ett unikt sätt att utforska kroppens intelligens. Att öva upp sin lyhördhet för vad som uppstår mellan mig och mina medmänniskor och bli medveten om hur jag påverkar andra bara med min närvaro.”
– Tidigare kursdeltagare

Första helgen i april 2017 höll vi en kurs om yrkespersonlig utveckling, självledarskap och om att bättre förstå sociala system och förändringsprocesser.

  • Hur fungerar sociala sammanhang eller system – vilken relation har vi till system, hur påverkas vi av dem och hur kan vi själva påverka de system som vi ingår i (t.ex. relationer, organisationer, samhället)?
  • Hur kan vi använda kroppen som hjälp till att komma vidare när vi har kört fast – antingen för att någonting inte fungerar eller för att vi inte nyttjar den potential som finns?
  • Hur kan vi använda medvetenheten om det sociala fältet för att bli bättre på att hålla presentationer, uppträda, leda grupper eller föreläsa?
  • Hur kan vi ta vara på kroppens intelligens – både privat och på arbetet?

Kursen vände sig till alla som är intresserade av eller som arbetar med människor, ledarskap, system, kreativitet,
innovation, grupp– eller förändringsprocesser. Vi kommer kontinuerligt att erbjuda grundkurser i Social Presencing Theater – och kan även hålla hela eller delar av kursen för företag / organisationer om intresse finns.

Programmet för Grundkurs i Social Presencing Theater finns i denna pdf:
Grundkurs i SPT, 1-2 april i Malmö

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

 

Tillbaka

Teori U – Nya vägar till hållbart ledarskap

Liten bild Michael Liv 2016 v15 v2
I vecka 15 2016 hade vi seminariedagar i Stockholm och Malmö om Teori U.

Den bokaktuella författaren (till boken Teori U – introduktion och perspektiv) och uppskattade kursledaren Michael Stubberup höll i seminariedagarna tillsammans med Liv Fabricius som är en av de drivande personerna i arbetet med att få Teori U till Sverige.

Seminariedagens fokus var att ge inspiration till hur man kan leda sig själv och andra, vara autentiskt närvarande och hur man kan arbeta för att vara en del av lösningen på de utmaningar som vi står i både som individer, organisationer och samhället i stort. Teori varvades med dialog och övningar.

Mer information finns i denna pdf: Teori U – Nya vägar till hållbart ledarskap

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Social Presencing Theater 3×3 timmars kurs

framsida-web-storlek
Under hösten 2016 hölls denna i Malmö. Under tre träffar introducerades deltagarna till Social Presencing Theater, tillsammans undersökte de hur sociala system fungerar med hjälp av kroppsliga övningar. Den egna relationen med de sociala systemen undersöktes samt hur vi påverkar och påverkas av de system vi ingår i samt hur vårt ökade medvetande om dessa processer kan påverka kvaliteten av resultaten som vi tillsammans skapar. Bl.a. arbetade man med mekanismer för inkludering, exkludering, innovation, initiativ och vad som krävs för att komma ur vårt vanetänkande och se nya möjligheter.

I några övningar ligger fokus på att hitta nya lösningar där man inte kommer vidare – antingen för att det finns något som inte fungerar bra eller för att den potential som finns inte tas tillvara. Hur kan kroppen och det sociala fältet användas för att vi ska bli mer närvarande generellt, men också mer specifikt hur kroppen och medvetandet kan användas som en resurs när vi står inför en grupp t.ex. för att hålla en presentation eller en föreläsning.

Läs mer på: Social Presencing Theater kurs på Facebook.

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Social Presencing Theater (SPT), Authentic Relating Festival 2016 – Copenhagen

authentic-relating-festival-logo

SPT is a constant exploration of the relationship between body and mind, me and others, and me in relation to the whole or the bigger system. The term “presencing” combines the words “sensing” and “presence” and it is used to describe a certain awareness quality that involves a relaxation of mind, heart and will to allow new insights and future possibilities to emerge. In SPT the participants practice to synchronize mind and body as well as uncovering some of the information that is always present in the own system as well as in the interaction with one or more individuals or groups and in the interaction with the bigger systems.

Liv Fabricius works with the embodied mindfulness method Social Presencing Theater that is a method used in Theori U. She has a master degree in Quality and leadership development and has participated in the 3 year long Social Presencing Theater master training program that Arawana Hayashi from Presencing Institute in USA has given in Denmark 2013-2016.

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Hållbart skandinaviskt ledarskap

hallbart-skandinavisk-ledarskap-logo

Den 13-15 november 2016 medverkade Liv och Anders från Fabricius Resurs i konferensen Bæredygtigt Skandinavisk lederskab i Århus, Danmark. Tillsammans höll de en workshop under rubriken: Hållbara sociala processer – kropp och sinnen som kompass i det professionella mötet.

Konferensen hade flera spännande keynotes från Danmark, Norge, Storbritannien och USA. Konferensen byggde på ett 3-årigt utbildningsprogram som vi i Fabricius Resurs deltagit i som heter ”Sustainable Co-Creation” som bland annat bygger på förändrings metoden Teori U.

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Meditation

Mindfulness & deep connection in relationships
Social Meditation – Köpenhamn (Danmark)

Jordklot

 

Would you like to create more present and life affirming relationships with others? Social Meditation teaches you, through body and mindfulness-based approaches, to open up to a deeper and more authentic connection, which positively and directly reflects in your relationships and in the unique life you live.

The workshop is about getting in touch with what you most deeply are and taking that into your relationships and way of living in your daily life. Practicing this makes life and being in relationships deep and meaningful. When we meditate we practice individual contemplation, but we also need collective – social contemplation.

It is an exploration where we use both individual and group exercises such as guided meditation based on mindfulness and empathy training, an embodied mindfulness practice called Social Presencing Theater, Inquiry and dialogue.

The workshop is a guided proces that requires no further experiences except for an open mind. It is suited both for people who have deeper meditation experience and also people who are completely new to meditation and also want to develop their relationship skills.

Konceptet ”Social Meditation” är ett samarbetsprojekt mellan Liv Fabricius från Fabricius Resurs och mindfulness och yoga instruktören Johannes Asmund Hansen från Naturlig Frihed.

Låter det intressant?

Du kan boka kurser på samma tema till din organisation eller arbetsgrupp, skriv till oss på: info@fabriciusresurs.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Öppet hus på kursgården

Öppet hus på Sinnenas Väg – Ulriksfors den 16 – 24 juli 2016

Fabricius Resurs huset

Under Sinnenas Väg 2016 höll vi öppet hus med visningsträdgård, sten- och kristallrea samt ekologiskt café i den gamla disponentvillan i Ulriksfors!

Man kunde gå på upptäcktsfärd genom den stora blomstrande trädgården (5 000 m2) och se de olika rum och rabatter som omgärdar den gamla disponentvillan i Ulriksfors, Jämtland, där Fabricius Resurs håller till.

Gästerna kunde även fynda bland stora mängder bergskristaller, rosenkvarts, ametist, råa och polerade stenar, mineraler, fossiler, vackra ametistgrottor, kilo stora bergskristallspetsar och andra spännande saker för priser som låg under normala grossistpriser!

Under Sinnenas Väg såldes vi även delikat ekologiskt hembakat fika.

Sinnenas Väg är ett samarbete mellan gårdar i Jämtland som ger spännande möten och upplevelser för alla sinnen. Besökarna bjuds på fantastiska smaker, konst och hantverk skapat av naturens material. Sinnenas Väg kantas av skön blomsterprakt och fina sommar upplevelser. Hoppas vi ses igen nästa år!

Läs mer på Sinnenas Vägs hemsida: www.sinnenasvag.se

Gilla oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om nya kurser.

Tillbaka

Lämna en kommentar

Captcha loading...