IMG_0410 - Version 3

Personlig utveckling & meditation

Fabricius Resurs kurser i meditation och personlig utveckling bygger på en gedigen erfarenhet. Kursledarna på företaget har mellan 12-40 års träning och erfarenhet av meditation. I en värld där tempot ständigt ökar, ser vi ett stort behov av att stanna upp och tillåta oss att dra oss tillbaka och reflektera. Ibland behöver vi en paus för att kunna känna efter om vi är på rätt väg. Har du det så bra som du vill ha det? Är ditt bidrag till helheten, dina relationer och de sammanhang du verkar i det du önskar? Är du på rätt spår i ditt liv? Vad är meningen med ditt liv?

← Tillbaka till våra utbildningar