IMG_0410 - Version 3

Pedagogiskt arbete

I samarbete med psykologen och författaren Helle Jensen kommer Fabricius Resurs att erbjuda utbildningsserien ”Närvaro och empati i pedagogiskt arbete”.  Utbildningen fokuserar på yrkespersonlig utveckling och under hösten 2017 och våren 2018 kommer vi erbjuda tre fristående grundmoduler i utbildningen.

För att göra ett bra jobb och ha ett bra liv, behöver vi bygga upp olika typer av personliga kompetenser eller kapaciteter för att hantera nyckelsituationer i arbetet. Det kan exempelvis handla om att få till bra möten, (svåra) samtal, ledarskapet i klassrummet, processer eller relationer. Vår kapacitet att hantera sådana situationer kan upparbetas och förbättras genom träning. Några sådana nyckelkompetenser inom det pedagogiska arbetet är närvaro, empati och relationskompetens.

Utbildningens fokus kommer vara på träning av dessa kompetenser och hur man konkret kan ta med dem in i det dagliga arbetet med människor.

Våra utbildningar för dig som är intresserad av pedagogiskt arbete hittar du nedan, använd menyn för att läsa mer om de olika kurserna.

Du hittar även våra erbjudanden kring pedagogiskt arbete i denna pdf: Pedagogiskt arbete – Hösten 2017

← Tillbaka till våra utbildningar

 

 • Empatiträning. Den 20-21 september i Ulriksfors, Jämtland.

  Empatiträning. Den 20-21 september i Ulriksfors, Jämtland.

  Kursen har fokus på praktisk tillämpning och träning av de övningar som beskrivs i Helle Jensens bok: ”Närvaro och empati i pedagogiskt arbete.” Att kontakt inåt är en förutsättning för kontakt utåt. Man ska ha en god kontakt med sig själv för att ha en god kontakt med elever, klienter och kolleger. Man kan träna detta. Tanken med kursen är att man måste börja med sig själv, bli förtrogen med övningarna som finns i boken och bygga upp en vana där man avsätter en stund dagligen till inre träning. Integrerat med andra livserfarenheter och kunskaper blir detta den grund man utgår från när man börjar använda övningarna i möten, gruppverksamhet eller i klassrummet. Precis som en musiklärare först lär sig spela ett instrument själv, för att sedan kunna lära ut. Kursen är interaktiv, dialog och övningar kommer att koppla ihop teori och kunskap med deltagarnas erfarenheter och exempel. Kurslitteratur: "Empati det som håller samman världen" och "Närvaro och empati i pedagogiskt arbete".
 • Hållbarhet & empati - om den inre och den yttre hållbarheten i det professionella mötet. Den 25-26 oktober i Ulriksfors, Jämtland.

  Hållbarhet & empati - om den inre och den yttre hållbarheten i det professionella mötet. Den 25-26 oktober i Ulriksfors, Jämtland.

  Kursen har fokus på arbete och möten med utsatta barn och vuxna, där stress, migrationsstress eller trauman kan finnas med i bilden. Kursen handlar om hur balansen i hjärna och nervsystem fungera under press och stress i motsättning till hur det är i avslappnat tillstånd. Hur kan den kunskapen användas till att planera möten och undervisning eller till att få bättre resultat av våra insatser i möten och undervisning? Hur kan vi mera medvetet skapa en bra atmosfär när vi träffar människor? Hur kan vi bättre förstå egna reaktioner och bättre hålla balansen och på så sätt motverka utbrändhet och minskar stress. Kursen är interaktiv, vi kommer att varva teori, dialog, övningar. Dialog och övningar kommer att koppla ihop teori och kunskap med deltagarnas erfarenheter och exempel.
 • Hållbarhet & empati - om den inre och den yttre hållbarheten i det professionella mötet. Den 15-16 november i Malmö.

  Hållbarhet & empati - om den inre och den yttre hållbarheten i det professionella mötet. Den 15-16 november i Malmö.

  Kursen har fokus på arbete och möten med utsatta barn och vuxna, där stress, migrationsstress eller trauman kan finnas med i bilden. Kursen handlar om hur balansen i hjärna och nervsystem fungera under press och stress i motsättning till hur det är i avslappnat tillstånd. Hur kan den kunskapen användas till att planera möten och undervisning eller till att få bättre resultat av våra insatser i möten och undervisning? Hur kan vi mera medvetet skapa en bra atmosfär när vi träffar människor? Hur kan vi bättre förstå egna reaktioner och bättre hålla balansen och på så sätt motverka utbrändhet och minskar stress. Kursen är interaktiv, vi kommer att varva teori, dialog, övningar. Dialog och övningar kommer att koppla ihop teori och kunskap med deltagarnas erfarenheter och exempel.
 • Relationskompetens i utmanande situationer, med Helle Jensen. Den 5-6 december i Östersund.

  Relationskompetens i utmanande situationer, med Helle Jensen. Den 5-6 december i Östersund.

  Utbildning med Helle Jensen, leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Välkommen till en kurs om relationer, närvaro och empati - och om att utvecklas som människa och yrkesperson. Kursen har fokus på yrkespersonlig utveckling och på att ta ansvar för de professionella relationerna. På kursen ges verktyg och övningar som tränar och förbättrar kontakten med dig själv och andra. • Vad behöver vi vuxna yrkesutövare för att utveckla en bättre relationskompetens, autenticitet och trygghet? • Hur kan man arbeta för att utveckla en bättre inlärningsmiljö, präglat av närvaro, empati, självkänsla, uppmärksamhet och koncentration? Helle Jensen har myntat uttrycket yrkespersonlig utveckling, vilket innebär att se, arbeta med och ta ansvar för hur ens personlighet på gott och ont påverkar de professionella mötena. Relationskompetens, närvaro och empati är inget som man automatiskt får, det måste kultiveras och tränas. Desto bättre kontakt man har med sig själv, desto bättre förstår man också andra. Kursen vänder sig till alla som arbetar med pedagogik, undervisning eller socialt arbete.

  Läs mer

 • Anmäl dig här!

  Anmäl dig här!

  Vet du redan nu vilken utbildning du vill gå på? Då kan du enkelt anmäla dig via ”Läs mer” knappen nedan samt läsa mer om anmälningsvillkoren etc. Välkommen på kurs, konferens, utbildning eller seminarium! Har du några frågor? Hör i så fall gärna av dig till oss via mejl: info@fabriciusresurs.se

  Läs mer

 • Boka oss till din organisation

  Boka oss till din organisation

  Vill du boka oss direkt till din organisation, avdelning eller arbetsgrupp? Eller vill du kanske ha med oss som föreläsare eller workshopsledare på din konferens eller ditt event? Kontakta oss i så fall gärna via mejl: info@fabriciusresurs.se
 • Övriga utbildningar

  Övriga utbildningar

  Vi har utbildningar inom våra fyra fokusområden Ledarskap & förändring, Integration & socialt arbete, Pedagogiskt arbete samt Personlig utveckling & meditation. Det finns en röd tråd genom alla våra utbildningar och de har det gemensamt att det handlar om att både arbeta med sig själva och med andra människor. Så kanske passar någon av utbildningarna i ett av de andra fokusområdena dina behov och intressen. Läs gärna mer om våra andra utbildningar eller titta på vår programöversikt.

  Läs mer