IMG_0410 - Version 3

Pedagogiskt arbete

I samarbete med psykologen och författaren Helle Jensen kommer Fabricius Resurs att erbjuda utbildningsserien ”Närvaro och empati i pedagogiskt arbete”.  Utbildningen fokuserar på yrkespersonlig utveckling och under hösten 2017 och våren 2018 kommer vi erbjuda tre fristående grundmoduler i utbildningen.

För att göra ett bra jobb och ha ett bra liv, behöver vi bygga upp olika typer av personliga kompetenser eller kapaciteter för att hantera nyckelsituationer i arbetet. Det kan exempelvis handla om att få till bra möten, (svåra) samtal, ledarskapet i klassrummet, processer eller relationer. Vår kapacitet att hantera sådana situationer kan upparbetas och förbättras genom träning. Några sådana nyckelkompetenser inom det pedagogiska arbetet är närvaro, empati och relationskompetens.

Utbildningens fokus kommer vara på träning av dessa kompetenser och hur man konkret kan ta med dem in i det dagliga arbetet med människor.

← Tillbaka till våra utbildningar