IMG_0410 - Version 3

Ledarskap & förändring

Ledarskap sker på många nivåer, från självledarskap till att leda stora organisationer. I en tid av snabba förändringar och stor komplexitet krävs det nya kunskaper och kapaciteter för att möta utmaningarna som vi står inför. Grundläggande handlar det om att synliggöra och släppa vanor och strukturer som inte längre fungerar eller inte ger de resultat som vi önskar. För att det ska bli en hållbar förändring så måste nya vanor och strukturer byggas utifrån att de ska svara mot de nya behoven som kommer.

En ledarskaps- och förändringsteori, metod och förståelseram som mycket precist beskriver hur man skapar hållbara förändringar är Teori U. På ett överskådligt sätt ges en förståelseram som gör det lättare att navigera i förändringsprocesser. Teorin bygger på att nivån av medvetandet är en nyckelfaktor för resultatet av olika handlingar och hur hållbara lösningarna blir. Teori U bygger även på en systemteoretisk förståelse, där vi inte kan förstå vår egen roll utan att sätta den i relation till de sammanhang som vi ingår i. Slutligen finns ett antal kraftfulla metoder som faciliterar hållbar förändring och som syftar till att stärka de kapaciteter som är nödvändiga för att lyckas med detta.

Liv och Anders från Fabricius Resurs är de enda i Sverige som är auktoriserade att ge grundkurser i Social Presencing Theater, som är en av metoderna i Teori U. Social Presencing Theater är ett sätt att genom ökad medvetenhet och närvaro använda kroppens intelligens för att synliggöra sociala processer och den potential som finns i olika situationer – från individnivå till relationer, grupper, organisationer eller större nätverk och system.

Våra utbildningar för dig som är ledare eller förändringsagent hittar du nedan, använd menyn för att läsa mer om de olika kurserna.

Du hittar även våra erbjudanden om förändring och ledarskap i denna pdf: Ledarskap och förändring – Hösten 2017

← Tillbaka till våra utbildningar

 

 • Grundkurs i Social Presencing Theater. Den 7-8 oktober i Stockholm.

  Grundkurs i Social Presencing Theater. Den 7-8 oktober i Stockholm.

  En kurs om yrkespersonlig utveckling, självledarskap och om att bättre förstå sociala system och förändringsprocesser. Social Presencing Theater är ett sätt att genom ökad medvetenhet eller närvaro använda kroppens intelligens för att synliggöra processer som händer i oss och mellan oss - i allt från relationer, grupper, organisationer eller större nätverk och system. Det handlar alltså inte om teater förstått som att agera eller spela en roll, det handlar istället om att använda kroppen som ett konkret verktyg för att undersöka och synliggöra sociala processer och potentialen som finns i olika situationer.

  Läs mer

 • Nya vägar till hållbart ledarskap. Vanans makt & förändringens konst. Den 31 oktober - 2 november i Ulriksfors, Jämtland.

  Nya vägar till hållbart ledarskap. Vanans makt & förändringens konst. Den 31 oktober - 2 november i Ulriksfors, Jämtland.

  En kurs om vanans makt och förändringens konst. Kursen utgår från Teori U, en teori och metod för förändring och ledarskap, utvecklat av bl.a. Otto Scharmer på MIT, USA Kursen kommer att vara praktisk inriktad, Teori U är processorienterad och kursen kommer att vara strukturerad som en U-process, vi gör det vi pratar om, teori blir kopplad till din vardag och det du arbetar med. För att gå genom en U- process ska det finnas något man vill förändra, något man har kört fast i eller där man inte riktigt vet vilken väg man ska välja. Varje moment i kursen är tänkt som något du kan ta med dig hem, som verktyg till ditt arbete och din organisation och i ditt sätt att vara ledare i ditt eget liv. Tanken är att lösningen ligger i problemet, men vi måste se problemet från nya vinklar för att se lösningar växa fram. Fokus ligger på hur vi kan vara en del av lösningen och skapa de hållbara förändringar som behövs för att möta de utmaningar som vi står inför som yrkespersoner eller organisationer och även privat. Kurslitteratur är boken ”Teori U, introduktion och perspektiv”. Kursen växlar mellan teori, dialog och övningar.
 • Grundkurs i Social Presencing Theater. Den 11-12 november i Malmö.

  Grundkurs i Social Presencing Theater. Den 11-12 november i Malmö.

  En kurs om yrkespersonlig utveckling, självledarskap och om att bättre förstå sociala system och förändringsprocesser. Social Presencing Theater är ett sätt att genom ökad medvetenhet eller närvaro använda kroppens intelligens för att synliggöra processer som händer i oss och mellan oss - i allt från relationer, grupper, organisationer eller större nätverk och system. Det handlar alltså inte om teater förstått som att agera eller spela en roll, det handlar istället om att använda kroppen som ett konkret verktyg för att undersöka och synliggöra sociala processer och potentialen som finns i olika situationer.

  Läs mer

 • Anmäl dig här!

  Anmäl dig här!

  Vet du redan nu vilken utbildning du vill gå på? Då kan du enkelt anmäla dig via ”Läs mer” knappen nedan samt läsa mer om anmälningsvillkoren etc. Välkommen på kurs, konferens, utbildning eller seminarium! Har du några frågor? Hör i så fall gärna av dig till oss via mejl: info@fabriciusresurs.se

  Läs mer

 • Boka oss till din organisation

  Boka oss till din organisation

  Vill du boka oss direkt till din organisation, avdelning eller arbetsgrupp? Eller vill du kanske ha med oss som föreläsare eller workshopsledare på din konferens eller ditt event? Kontakta oss i så fall gärna via mejl: info@fabriciusresurs.se
 • Övriga utbildningar

  Övriga utbildningar

  Vi har utbildningar inom våra fyra fokusområden Ledarskap & förändring, Integration & socialt arbete, Pedagogiskt arbete samt Personlig utveckling & meditation. Det finns en röd tråd genom alla våra utbildningar och de har det gemensamt att det handlar om att både arbeta med sig själva och med andra människor. Så kanske passar någon av utbildningarna i ett av de andra fokusområdena dina behov och intressen. Läs gärna mer om våra andra utbildningar eller titta på vår programöversikt.

  Läs mer