IMG_0410 - Version 3

Ledarskap & förändring

Ledarskap sker på många nivåer, från självledarskap till att leda stora organisationer. I en tid av snabba förändringar och stor komplexitet krävs det nya kunskaper och kapaciteter för att möta utmaningarna som vi står inför. Grundläggande handlar det om att synliggöra och släppa vanor och strukturer som inte längre fungerar eller inte ger de resultat som vi önskar. För att det ska bli en hållbar förändring så måste nya vanor och strukturer byggas utifrån att de ska svara mot de nya behoven som kommer.

En ledarskaps- och förändringsteori, metod och förståelseram som mycket precist beskriver hur man skapar hållbara förändringar är Teori U. På ett överskådligt sätt ges en förståelseram som gör det lättare att navigera i förändringsprocesser. Teorin bygger på att nivån av medvetandet är en nyckelfaktor för resultatet av olika handlingar och hur hållbara lösningarna blir. Teori U bygger även på en systemteoretisk förståelse, där vi inte kan förstå vår egen roll utan att sätta den i relation till de sammanhang som vi ingår i. Slutligen finns ett antal kraftfulla metoder som faciliterar hållbar förändring och som syftar till att stärka de kapaciteter som är nödvändiga för att lyckas med detta.

Liv och Anders från Fabricius Resurs är de enda i Sverige som är auktoriserade att ge grundkurser i Social Presencing Theater, som är en av metoderna i Teori U. Social Presencing Theater är ett sätt att genom ökad medvetenhet och närvaro använda kroppens intelligens för att synliggöra sociala processer och den potential som finns i olika situationer – från individnivå till relationer, grupper, organisationer eller större nätverk och system.

← Tillbaka till våra utbildningar