IMG_0410 - Version 3

Integration & socialt arbete

De allra flesta som arbetar med integration och socialt arbete dagligen i sin yrkesroll möter människor i kris och utsatta situationer. Det gör en skillnad hur man agerar i dessa möten! Hur håller man sin personliga balans i de mötena? Blir man distanserande med risk att vara kallt och cynisk eller blir man överinvolverad med risk för utbrändhet.

För att förstå helheten i arbetet tänker vi i ett trippelfokus, där man för att greppa helheten får tänka båda i et personligt, ett relationellt och ett systemperspektiv. Fokus i våra utbildningar ligger därför på att ge konkreta verktyg till att möte den komplexa arbetssituation socialarbetaren är i, utan att förminska eller förenkla verkligheten, eller erbjuda lätta lösningar.

Några frågor vi är upptagna av är:

  • Vilka uttryck kan kris- och traumarelaterad ohälsa ta sig i vardagen?
  • Hur förhåller jag/vi oss till det?
  • Hur skapar jag/vi förutsättningar för bra möten och goda relationer?
  • Vad bär jag med mig in i mötet?
  • Hur tar du hand om dig själv?

Vi tänker man som människa och professionell måste börja med sig själva. Vi tar hela oss själva med på arbetet och det är genom våran personlighet, genom den vi är, vi kanalisera vårt yrke och vår professionella kunskap. Vi menar att självkännedom, empati, relationskompetens och förmågan att se arbetet i ett större perspektiv, är några av de kompetenser som behövs om det ska bli bra och konstruktiva möten, relationer och resultat. Samtidigt som man som yrkesperson också ska ta hand om sig själv, så att man inte drabbas av stress och utbrändhet av det krävande arbetet.

Kort om oss

Vi på Fabricius Resurs har en lång erfarenhet av att arbeta med socialt utsatta människor och framför allt integration. Integrationsarbetet sträcker sig från ett övergripande arbete för att förbättra integrationsprocessen både lokalt, regionalt och nationellt till operativt arbete direkt med bland annat flyktingar och ensamkommande barn och unga. Vi har även drivit mötesplatser som stöttat integration och mänskliga möten, bland annat genom Mångfaldsfestivalen och Mångfaldshuset i Strömsund. Vi samarbetar även med danska SYNerGAIA kring deras metodik Pedagogisk Rehabilitering, en metod som tagits fram för att arbeta med traumatiserade flyktingar.

← Tillbaka till våra utbildningar