IMG_0410 - Version 3

Integration & socialt arbete

De allra flesta som arbetar med integration och socialt arbete dagligen i sin yrkesroll möter människor i kris och utsatta situationer. Det gör en skillnad hur man agerar i dessa möten! Hur håller man sin personliga balans i de mötena? Blir man distanserande med risk att vara kallt och cynisk eller blir man överinvolverad med risk för utbrändhet.

För att förstå helheten i arbetet tänker vi i ett trippelfokus, där man för att greppa helheten får tänka båda i et personligt, ett relationellt och ett systemperspektiv. Fokus i våra utbildningar ligger därför på att ge konkreta verktyg till att möte den komplexa arbetssituation socialarbetaren är i, utan att förminska eller förenkla verkligheten, eller erbjuda lätta lösningar.

Några frågor vi är upptagna av är:

 • Vilka uttryck kan kris- och traumarelaterad ohälsa ta sig i vardagen?
 • Hur förhåller jag/vi oss till det?
 • Hur skapar jag/vi förutsättningar för bra möten och goda relationer?
 • Vad bär jag med mig in i mötet?
 • Hur tar du hand om dig själv?

Vi tänker man som människa och professionell måste börja med sig själva. Vi tar hela oss själva med på arbetet och det är genom våran personlighet, genom den vi är, vi kanalisera vårt yrke och vår professionella kunskap. Vi menar att självkännedom, empati, relationskompetens och förmågan att se arbetet i ett större perspektiv, är några av de kompetenser som behövs om det ska bli bra och konstruktiva möten, relationer och resultat. Samtidigt som man som yrkesperson också ska ta hand om sig själv, så att man inte drabbas av stress och utbrändhet av det krävande arbetet.

Våra utbildningar för dig som arbetar med integration och socialt arbete hittar du nedan, använd menyn för att läsa mer om de olika kurserna.
Längst ner på sidan hittar du lite mer information om vårt arbete och erfarenheter kring arbetet med integration och socialt arbete.

← Tillbaka till våra utbildningar

 

 • Hållbarhet & empati - om den inre och yttre hållbarheten i det professionella mötet. Den 25-26 oktober i Ulriksfors, Jämtland.

  Hållbarhet & empati - om den inre och yttre hållbarheten i det professionella mötet. Den 25-26 oktober i Ulriksfors, Jämtland.

  Kursen har fokus på arbete och möten med utsatta barn och vuxna, där stress, migrationsstress eller trauman kan finnas med i bilden. Kursen handlar om hur balansen i hjärna och nervsystem fungera under press och stress i motsättning till hur det är i avslappnat tillstånd. Hur kan den kunskapen användas till att planera möten och undervisning eller till att få bättre resultat av våra insatser i möten och undervisning? Hur kan vi mera medvetet skapa en bra atmosfär när vi träffar människor? Hur kan vi bättre förstå egna reaktioner och bättre hålla balansen och på så sätt motverka utbrändhet och minskar stress. Kursen är interaktiv, vi kommer att varva teori, dialog, övningar. Dialog och övningar kommer att koppla ihop teori och kunskap med deltagarnas erfarenheter och exempel.
 • Hållbarhet & empati - om den inre och yttre hållbarheten i det professionella mötet. Den 15-16 november i Malmö.

  Hållbarhet & empati - om den inre och yttre hållbarheten i det professionella mötet. Den 15-16 november i Malmö.

  Kursen har fokus på arbete och möten med utsatta barn och vuxna, där stress, migrationsstress eller trauman kan finnas med i bilden. Kursen handlar om hur balansen i hjärna och nervsystem fungera under press och stress i motsättning till hur det är i avslappnat tillstånd. Hur kan den kunskapen användas till att planera möten och undervisning eller till att få bättre resultat av våra insatser i möten och undervisning? Hur kan vi mera medvetet skapa en bra atmosfär när vi träffar människor? Hur kan vi bättre förstå egna reaktioner och bättre hålla balansen och på så sätt motverka utbrändhet och minskar stress. Kursen är interaktiv, vi kommer att varva teori, dialog, övningar. Dialog och övningar kommer att koppla ihop teori och kunskap med deltagarnas erfarenheter och exempel.
 • Att möta utmaningarna - 2 dagar om att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Den 21-22 november i Malmö.

  Att möta utmaningarna - 2 dagar om att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Den 21-22 november i Malmö.

  Ditt jobb, den du är och hur du gör är av stor betydelse för hur det går för denna utsatta grupp ungdomar. Personalens kunskap och förhållningssätt kan vara avgörande för en ungdoms framtid och utveckling oavsett möjligheten att få stanna i Sverige. För att stärka dig som yrkesperson erbjuder vi dessa två utbildningsdagar med inspiration till nytändning, nytänk och professionalism. Du får goda exempel, verktyg som kan användas direkt i verksamheten och du får fördjupad kunskap.

  Läs mer

 • Anmäl dig här!

  Anmäl dig här!

  Vet du redan nu vilken utbildning du vill gå på? Då kan du enkelt anmäla dig via ”Läs mer” knappen nedan samt läsa mer om anmälningsvillkoren etc. Välkommen på kurs, konferens, utbildning eller seminarium! Har du några frågor? Hör i så fall gärna av dig till oss via mejl: info@fabriciusresurs.se

  Läs mer

 • Boka oss till din organisation

  Boka oss till din organisation

  Vill du boka oss direkt till din organisation, avdelning eller arbetsgrupp? Eller vill du kanske ha med oss som föreläsare eller workshopsledare på din konferens eller ditt event? Kontakta oss i så fall gärna via mejl: info@fabriciusresurs.se
 • Övriga utbildningar

  Övriga utbildningar

  Vi har utbildningar inom våra fyra fokusområden Ledarskap & förändring, Integration & socialt arbete, Pedagogiskt arbete samt Personlig utveckling & meditation. Det finns en röd tråd genom alla våra utbildningar och de har det gemensamt att det handlar om att både arbeta med sig själva och med andra människor. Så kanske passar någon av utbildningarna i ett av de andra fokusområdena dina behov och intressen. Läs gärna mer om våra andra utbildningar eller titta på vår programöversikt.

  Läs mer

 

Kort om oss

Vi på Fabricius Resurs har en lång erfarenhet av att arbeta med socialt utsatta människor och framför allt integration. Integrationsarbetet sträcker sig från ett övergripande arbete för att förbättra integrationsprocessen både lokalt, regionalt och nationellt till operativt arbete direkt med bland annat flyktingar och ensamkommande barn och unga. Vi har även drivit mötesplatser som stöttat integration och mänskliga möten, bland annat genom Mångfaldsfestivalen och Mångfaldshuset i Strömsund. Vi samarbetar även med danska SYNerGAIA kring deras metodik Pedagogisk Rehabilitering, en metod som tagits fram för att arbeta med traumatiserade flyktingar.