IMG_0410 - Version 3

Utbildning

 • Om våra utbildningar

  Om våra utbildningar

  Fabricius Resurs arrangerar kurser, konferenser, föreläsningar och workshops för både privatpersoner, professionella och organisationer. Våra fokusområden är Ledarskap & förändring, Integration & socialt arbete, Pedagogiskt arbete samt Personlig utveckling & meditation. Under sommaren håller vi öppet hus på vår kursgård i Ulriksfors, Jämtland, under Sinnenas Väg som är ett samarbete mellan olika gårdar i Jämtland. Nedan ser du en översikt över vårt program för sommaren och hösten 2017. Du kan läsa mer om våra olika fokusområden genom att klicka på menyn till vänster - där finns även kursbeskrivningar för de kurser som ingår i respektive fokusområde.
 • Ledarskap & förändring

  Ledarskap & förändring

  Ledarskap sker på många nivåer, från självledarskap till att leda stora organisationer. I en tid av snabba förändringar och stor komplexitet krävs det nya kunskaper och kapaciteter för att möta framtidens utmaningar. Vi utgår från Teori U som är en ledarskaps- och förändringsteori, metod och förståelseram som utvecklats på det framgångsrika universitetet MIT i Boston, USA. Genom ett antal kraftfulla metoder byggs kapaciteter som främjar hållbara förändringar och ökar förståelsen för behoven och sammanhanget som ledarskapet sker i.

  Läs mer

 • Integration & socialt arbete

  Integration & socialt arbete

  I arbetet med integration och socialt arbete möter man människor som befinner sig i mycket utsatta situationer. Det ställer stora krav på den professionella. Man behöver därför bygga upp kunskaper och kapaciteter som gör att man klarar viktiga nyckelsituationer i arbetet samtidigt som man också tar hand om sig själv. Målet är därför att genom ökad kunskap och yrkespersonlig utveckling bättre kunna navigera och hålla balansen, särskilt i de mest utmanande situationerna på jobbet.

  Läs mer

 • Pedagogiskt arbete

  Pedagogiskt arbete

  För att göra ett bra jobb och ha ett bra liv, behöver vi bygga upp olika typer av kapaciteter för att hantera nyckelsituationer. Det kan exempelvis handla om att få till bra möten, (svåra) samtal, ledarskapet i klassrummet, processer eller relationer. Vår kapacitet att hantera sådana situationer kan upparbetas och förbättras genom träning. Några sådan nyckelkompetenser inom det pedagogiska arbetet är närvaro, empati och relationskompetens.

  Läs mer

 • Personlig utveckling & meditation

  Personlig utveckling & meditation

  Fabricius Resurs kurser i meditation och personlig utveckling bygger på en gedigen erfarenhet. Kursledarna på företaget har mellan 12-40 års träning och erfarenhet av meditation. I en värld där tempot ständigt ökar, ser vi ett stort behov av att stanna upp och tillåta oss att dra oss tillbaka och reflektera. Ibland behöver vi en paus för att kunna känna efter om vi är på rätt väg. Har du det så bra som du vill ha det? Är ditt bidrag till helheten, dina relationer och de sammanhang du verkar i det du önskar? Är du på rätt spår i ditt liv? Vad är meningen med ditt liv?

  Läs mer

 • Sinnenas Väg 2017

  Sinnenas Väg 2017

  Sinnenas Väg är ett samarbete mellan gårdar i Jämtland som ger spännande möten och upplevelser för alla sinnen. På Fabricius Resurs kursgård erbjuder vi bland annat prova på kurser, försäljning av stenar och kristaller, ekologiskt fika och rundvisning i den stora trädgården under de tre helger som Sinnenas Väg pågår i sommar.

  Läs mer

 • Anmäl dig här!

  Anmäl dig här!

  Vet du redan vilken utbildning du vill gå på? Då kan du enkelt anmäla dig via "Läs mer" knappen nedan samt läsa mer om anmälningsvillkor etc. Välkommen på kurs, konferens, utbildning eller seminarium! Har du några frågor? Hör i så fall gärna av dig till oss via mejl: info@fabriciusresurs.se

  Läs mer

 • Boka oss till din organisation

  Boka oss till din organisation

  Vill du boka oss direkt till din organisation, avdelning eller arbetsgrupp? Eller vill du kanske ha med oss som föreläsare eller workshopsledare på din konferens eller ditt event? Kontakta oss i så fall gärna via mejl: info@fabriciusresurs.se
 • Exempel på tidigare utbildningar

  Exempel på tidigare utbildningar

  Vill du se exempel på och veta mer om vad vi tidigare har gjort? Så kan du läsa mer om tidigare kurser, konferenser och seminarier mm som vi har arrangerat kring våra olika fokusområden.

  Läs mer

Program för sommaren och hösten 2017

Kurs Plats Datum Pris Anmälan Kategori
Upptäck det du redan har.
En grundkurs i meditationsträning.
Ulriksfors, Jämtland 1-3 September 2000 kr + moms (Internat*)  Senast: 2017-08-20
Anmäl dig här!
Personlig utveckling & meditation
Empatiträning.
Fristående modul i serien ”Närvaro och empati i pedagogiskt arbete”.
Ulriksfors, Jämtland 20-21 September 2500 kr + moms (Internat**) Senast: 2017-08-19
Anmäl dig här!
Pedagogiskt arbete
Grundkurs i Social Presencing Theater Stockholm 7-8 Oktober 1500 kr + moms Senast: 2017-09-07
Anmäl dig här!
Ledarskap & förändring
Meditation och stresshantering – närvaroträning med kroppen och nervsystemet som förståelseram. Ulriksfors, Jämtland 20-22 Oktober 2000 kr + moms (Internat*)  Senast: 2017-09-20
Anmäl dig här!
Personlig utveckling & meditation
Hållbarhet & empati – om den inre och den yttre hållbarheten i det professionella mötet.
Fristående modul i serien ”Närvaro och empati i pedagogiskt arbete”.
Ulriksfors, Jämtland 25-26 Oktober 2500 kr + moms (Internat**) Senast: 2017-09-24
Anmäl dig här!
Integration & socialt arbete / Pedagogiskt arbete
Nya vägar till hållbart ledarskap.
Vanans makt & förändringens konst.
Ulriksfors, Jämtland 31 Oktober –
2 November
2500 kr + moms (Internat*) Senast: 2017-09-29
Anmäl dig här!
Ledarskap & förändring
Grundkurs i Social Presencing Theater Malmö 11-12 November 1500 kr + moms
(Flexpris erbjuds)
Senast: 2017-10-10
Anmäl dig här!
Ledarskap & förändring
Hållbarhet & empati – om den inre och den yttre hållbarheten i det professionella mötet.
Fristående modul i serien ”Närvaro och empati i pedagogiskt arbete”.
Malmö 15-16 November 1500 kr + moms Senast: 2017-10-14
Anmäl dig här!
Integration & socialt arbete / Pedagogiskt arbete
Att möta utmaningarna – 2 dagar om att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Malmö 21-22 November 1800 kr + moms Senast: 2017-11-01
Anmäl dig här!
Integration & socialt arbete
Att vara hemma i kroppen. Yoga, meditation och kroppsförankrad närvaroträning. Ulriksfors, Jämtland 24-26 November 2000 kr + moms (Internat*) Senast: 2017-10-20
Anmäl dig här!
Personlig utveckling & meditation
Meditation, drömmar och chakrasymboler. Ulriksfors, Jämtland 1-3 December  2000 kr + moms (Internat*)  Senast: 2017-11-01
Anmäl dig här!
Personlig utveckling & meditation
Relationskompetens i utmanande situationer. Med Helle Jensen.
Fristående modul i serien ”Närvaro och empati i pedagogiskt arbete”.
Östersund 5-6 December 2000 kr + moms
Lunch ingår
Senast: 2017-11-04
Anmäl dig här!
Pedagogiskt arbete

*Internat: Mat och övernattning på vår kursgård ingår. Övernattning i dubbeldum som delas med en annan kursdeltagare. Möjlighet till enkelrum finns i mån av plats, mot ett tillägg. Kurstider: första dagen börjar kursen kl. 18 och sista dagen avslutas kursen kl. 16.

**För dessa kurser gäller samma som ovan (*) kring internat, men kurstiderna är: första dagen börjar kursen kl. 09 och sista dagen avslutas kursen kl. 16.