oster taggade ‘Pedagoger’

”Förstår hon mig förstår jag henne” – Det som en lärare behöver

2012.10.30-we01Gästbloggare: Helle Jensen

Lite om arbetet i den danska föreningen Børns Livskundskab (Barns Livskunskap).

Titeln ovan är ett citat från en artikel i en dansk tidning där en tioårig pojke blir tillfrågat vad en bra lärare är. På ett väldigt precist sätt lyckas han sätta ord på något av det som verkligen betyder något. När den samma frågan ställs i vetenskapliga sammanhang beskrivs en bra lärare med kvaliteter som empati, intresse, likvärdighet och respekt som möjliggör att man blommar upp i klassrummet. Det ökar elevernas möjlighet att lära.

Inlärning av matematik, språk och annat är beroende av att dessa kvaliteter finns. Det sätt som vi bemöter varandra och tillsammans skapar en trygg och kreativ gemenskap, är fullständigt avgörande för utveckling och inlärning. Och det är verkligen betydelsefullt att de blivande lärarna greppar just detta. I föreningen Børns Livskundskab har vi under de senaste 4 åren varit involverade i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Tillsammans med en av de stora lärarhögskolorna i Danmark, fem kringliggande grundskolor och Danmarks Pedagogiske Universitet har vi arbetat för att ge utvecklingen av just dessa kvaliteter ett större utrymme och en mer central plats i lärarutbildningen.

Det rör sig om att utveckla lärarstudenternas relationskompetens och därmed deras förmåga att