oster taggade ‘Otto Scharmer’

Teori U växer fram i Sverige genom kursen U.Lab

I Danmark, Brasilien, Bhutan och Indonesien vet företag och organisationer vad Teori U är, men i Sverige har det ännu inte fått genomslag. Det håller på att förändras nu!

I januari deltog 28 000 människor från 190 länder i en introduktionskurs till Teori U. Nu ges en andra omgång av kursen, med 30 000 registrerade deltagare redan innan kursstarten – och du kan fortfarande anmäla dig till kursen. Kursen ges av ett av världens främsta universitet MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Boston, USA. Det är en så kallad MOOC (Massive Open Online Course) som har blivit ett populärt sätt för de stora universiteten runt om i världen att nå ut till en bredare publik. Kursen leds av Otto Scharmer som är lektor på MIT men gästas även av andra spännande föreläsare, bland annat två av vår tids mest inflytelserika organisationsteoretiker; Peter Senge och Edgar Schein.

Kursen är gratis och ett fantastiskt erbjudande till alla som intresserar sig för och önskar en lösning på de komplexa problem och utmaningar som vi står inför idag. Lösningar som bygger på hållbara förändringar, helhetsperspektiv, systemtänkande, innovativ samhällsutveckling och autentiska möten mellan människor.

U.Lab: Transforming Business, Society, and Self är ingen traditionell teoretisk kurs

Teori U – introduktion och perspektiv

Vad är viktigt för mig och hur går det ihop med vad de andra behöver?

Teori U är en teori, metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete.

Med Teori U som metod ställer du dig frågor som; Vad är min eller min organisations ”livsuppgift”? Och hur matchar det ”helhetens” behov? En livsuppgift ska här förstås som att jag letar efter det som verkligen på djupet betyder någonting och är viktigt för mig som människa eller för organisationen. Men för att det ska vara hållbart, så måste det matchas mot det som omvärlden eller världen som helhet är i behov av. Det gäller alltså att sätta sig själv och det som betyder något i ett större sammanhang, se det ur ett helhetsperspektiv.

Boken Teori U – introduktion och perspektiv är nu färdig översatt och vi håller på att redigera den för utgivning hösten 2015. Boken är en introduktion till Otto Scharmers Teori U, skriven av Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Matias I.S.W Nielsen och Elad Jair Chone. Författarna försöker på ett enkelt sätt introducera den arbetsmodell och förståelseram