oster taggade ‘Onlinekurs’

Teori U växer fram i Sverige genom kursen U.Lab

I Danmark, Brasilien, Bhutan och Indonesien vet företag och organisationer vad Teori U är, men i Sverige har det ännu inte fått genomslag. Det håller på att förändras nu!

I januari deltog 28 000 människor från 190 länder i en introduktionskurs till Teori U. Nu ges en andra omgång av kursen, med 30 000 registrerade deltagare redan innan kursstarten – och du kan fortfarande anmäla dig till kursen. Kursen ges av ett av världens främsta universitet MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Boston, USA. Det är en så kallad MOOC (Massive Open Online Course) som har blivit ett populärt sätt för de stora universiteten runt om i världen att nå ut till en bredare publik. Kursen leds av Otto Scharmer som är lektor på MIT men gästas även av andra spännande föreläsare, bland annat två av vår tids mest inflytelserika organisationsteoretiker; Peter Senge och Edgar Schein.

Kursen är gratis och ett fantastiskt erbjudande till alla som intresserar sig för och önskar en lösning på de komplexa problem och utmaningar som vi står inför idag. Lösningar som bygger på hållbara förändringar, helhetsperspektiv, systemtänkande, innovativ samhällsutveckling och autentiska möten mellan människor.

U.Lab: Transforming Business, Society, and Self är ingen traditionell teoretisk kurs