oster taggade ‘Empati’

”Förstår hon mig förstår jag henne” – Det som en lärare behöver

2012.10.30-we01Gästbloggare: Helle Jensen

Lite om arbetet i den danska föreningen Børns Livskundskab (Barns Livskunskap).

Titeln ovan är ett citat från en artikel i en dansk tidning där en tioårig pojke blir tillfrågat vad en bra lärare är. På ett väldigt precist sätt lyckas han sätta ord på något av det som verkligen betyder något. När den samma frågan ställs i vetenskapliga sammanhang beskrivs en bra lärare med kvaliteter som empati, intresse, likvärdighet och respekt som möjliggör att man blommar upp i klassrummet. Det ökar elevernas möjlighet att lära.

Inlärning av matematik, språk och annat är beroende av att dessa kvaliteter finns. Det sätt som vi bemöter varandra och tillsammans skapar en trygg och kreativ gemenskap, är fullständigt avgörande för utveckling och inlärning. Och det är verkligen betydelsefullt att de blivande lärarna greppar just detta. I föreningen Børns Livskundskab har vi under de senaste 4 åren varit involverade i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Tillsammans med en av de stora lärarhögskolorna i Danmark, fem kringliggande grundskolor och Danmarks Pedagogiske Universitet har vi arbetat för att ge utvecklingen av just dessa kvaliteter ett större utrymme och en mer central plats i lärarutbildningen.

Det rör sig om att utveckla lärarstudenternas relationskompetens och därmed deras förmåga att

Empati, det som håller samman världen

EMPATIbog_cover

Boken Empati, det som håller samman världen blir den första utgivningen på Fabricius Resurs förlag. Det har varit en lång resa, en väg med många kringelkrokar, men nu har boken skickats till tryck.

Boken är skriven av 6 författare: Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg och Steen Hildebrandt. Var och en för sig har de bidragit med spännande verk inom sina respektive områden. Sammanlagt är det en imponerande samling människor som envist har arbetat för att försöka bidra till en bättre värld. I Empati, det som håller samman världen skrev författarna tillsammans i ett försök att få fram essensen av många års arbete med och för människor.

Redan när boken kom ut i Danmark 2012 tyckte vi att boken var högintressant. Den är ett viktigt bidrag i arbetet med barn och ungdomar, en bok som på ett seriöst sätt pekar i riktning av