oster taggade ‘Elad Jair Chone’

Teori U – introduktion och perspektiv

Vad är viktigt för mig och hur går det ihop med vad de andra behöver?

Teori U är en teori, metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete.

Med Teori U som metod ställer du dig frågor som; Vad är min eller min organisations ”livsuppgift”? Och hur matchar det ”helhetens” behov? En livsuppgift ska här förstås som att jag letar efter det som verkligen på djupet betyder någonting och är viktigt för mig som människa eller för organisationen. Men för att det ska vara hållbart, så måste det matchas mot det som omvärlden eller världen som helhet är i behov av. Det gäller alltså att sätta sig själv och det som betyder något i ett större sammanhang, se det ur ett helhetsperspektiv.

Boken Teori U – introduktion och perspektiv är nu färdig översatt och vi håller på att redigera den för utgivning hösten 2015. Boken är en introduktion till Otto Scharmers Teori U, skriven av Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Matias I.S.W Nielsen och Elad Jair Chone. Författarna försöker på ett enkelt sätt introducera den arbetsmodell och förståelseram