kursgård

Resursgården

I Ulriksfors, 4 km utanför Strömsund i Norra Jämtland, har Fabricius Resurs en fastighet bestående av två hus från 1880-talet. Husen omges av en blomstrande trädgård med växthus. Fastigheten har under 2015-2017 i etapper byggts om för att anpassas till kursverksamhet.

Under hösten 2017 började Resursgården användas för internatkurser för både privata och organisationer. Resursgården erbjuder en trevlig och personlig ram för en paus i vardagen, en plats som underlättar för reflektion, inspiration och möten – möten med sig själv och med andra.

När Resursgården inte används till kurser, så finns det möjlighet att boka in sig på Bed&Breakfast.

Kontakta info@fabriciusresurs.se för mer information.