081b

Om oss

Fabricius Resurs är ett familjeföretag med fyra fokusområden:

 • Ledarskap & förändring
 • Integration & socialt arbete
 • Pedagogiskt arbete
 • Personlig utveckling & meditation

Genom att förmedla kunskap, erfarenhet och inspiration inom de områdena hoppas vi nå människor som är intresserade av mänsklig och social utveckling.

Vi har ett förlag, utbildningsverksamhet och vi driver en kursgård som ligger i Ulriksfors, Jämtland.

Vi utgår från en systemteoretisk förståelse av samhället, där allt hänger ihop och där varje människas bidrag påverkar helheten. Hållbarhet är därför en viktig del av vår värdegrund, vi vill att vårt bidrag till helheten ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Något som vi försöker att eftersträva i vardagen.

Varför startade vi Fabricius Resurs?

Fabricius Resurs startades av Anders, Vivian och Liv Fabricius.

I 2012 skedde två dödsfall i den närmaste släkten och det var en svår och omtumlande tid. När man konfronteras med döden är det naturligt att börja ställa existentiella frågor.

 • Är jag nöjd, gör jag det jag vill?
 • Använder jag mitt liv på rätt sätt?
 • Bidrar jag på ett bra sätt till världen?
 • Är det som jag gör meningsfullt?

För oss blev det tydligt att vi behövde justera på riktningen i våra liv, för att göra mer av det vi verkligen brinner för, med hopp om att det även kan vara till nytta för andra.

Därför valde vi att satsa på familjeföretaget som vi gav namnet Fabricius Resurs, för att understryka att det handlade om att vi skulle använda de fysiska och personliga resurser som vi förfogade över på bästa möjliga sätt. Det att faktiskt inte ge avkall på delar av ens kompetenser blev viktigt, tanken var att vi skulle kunna ta med hela oss till jobbet.

Beslutet innebar att vi gav oss in på ett stort projekt.

Den gård som Anders och Vivian bor på skulle rustas upp och göras om till kursgård med möjlighet för att även driva Bed & Breakfast. Deras stora trädgårdsintresse skulle både ge en vacker och avslappnad atmosfär till kursgården men också ge grönsaker, bär och örter – för att minska det ekologiska fotavtrycket.

Vi påbörjade vår förlagsverksamhet, något som var helt nytt för oss – men vi drevs av en övertygelse om att det fanns viktig kunskap som behövde spridas. Och om ingen annan spred den kunskapen, så fick det bli vårt bidrag! Vi gick alltså i kast med att översätta och ge ut böcker som vi brinner för och som vi tror verkligen förmedlar viktig kunskap och som kan bidra till förbättringar i enskilda människors liv och i samhället i stort. Det har inte varit en enkel resa, men det är otroligt lärorikt och tillfredsställande att bidra till att tankar, metoder och erfarenheter som kan göra skillnad görs tillgängliga.

Slutligen kändes det naturligt att också satsa på utbildningar dels utifrån att vi själva hade mycket undervisningserfarenhet och mycket på hjärtat, dels utifrån att vi under årens lopp fått mycket arrangörserfarenhet, bland annat som arrangörer av en årligt återkommande festival ”Mångfaldsfestivalen” i Strömsund och en mängd konferenser, seminarier och utbildningar kring integration. De många utbildningarna vi har gått på själva, har vi sett har fungerat som pauser i arbetet, som har gett möjlighet för reflektion, perspektiv, inspiration, ny kunskap och ibland ny riktning i arbetet eller livet, något vi gärna vill försöka att facilitera för andra också.

Så vad hade vi på hjärtat och varför det?

Utifrån våra intressen, kompetenser och utbildningar har fyra fokusområden växt fram, områden som både är fokus för våra böcker och våra utbildningar:

 • Ledarskap & förändring
 • Integration & socialt arbete
 • Pedagogiskt arbete
 • Personlig utveckling & meditation

Vart är vi nu?

Just nu har vi två kontor. Huvudkontoret, tillika kursgården, ligger i Ulriksfors, Jämtland, där Anders, Vivian och vår medarbetare Kamal arbetar. Utöver det har vi kontor i Malmö, där Liv och vår medarbetare Rasmus arbetar. Sen reser vi gärna till andra orter och håller utbildningar, våra utbildningar ska självklart vara där i landet där intresset finns. Och även våra bokkunder återfinns runt om i hela landet och även utanför Sveriges gränser.