kursgård

Kursgård

I Ulriksfors, 4 km utanför Strömsund i Norra Jämtland, har Fabricius Resurs en fastighet bestående av två hus från 1880-talet. Husen omges av en blomstrande trädgård med växthus. Fastigheten har under 2015-2017 i etapper ombyggts för att anpassas till kursverksamhet.

Under sommaren och hösten 2017 kommer vi att erbjuda de första internatkurser för båda privata och organisationer. Tanken är att erbjuda en trevlig och personlig ram för en paus i vardagen, en plats som underlättar reflektion, inspiration och möten, möten med sig själva och med andra.