IMG_1782 - Version 3

Vuxen men inte färdig

Författare: Kristian Stålne. Läs mer om författaren.

Pris: 298 kr inkl. frakt.

ISBN:978-91-982626-5-0

Boken publicerades den 16 maj 2018. Nedan kan du läsa mer om boken och även få lite andra lästips.

Förord av Tom Hagström, Professor emeritus vid Institutet för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, leg. Psykolog.

Beställ boken här!

← Tillbaka till våra böcker

 

Vuxen men inte färdig
Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening

Vad innebär utveckling för dig som individ? Är det att göra nya saker, resa till nya kontinenter, skaffa hus och familj? Eller är det att lära dig nya saker såsom kinesiska, dansa tango eller programmera? Kanske är det att nå en ökad personlig mognad – vad det nu innebär. När det gäller barns utveckling är vi alla mer eller mindre medvetna om att barn går igenom ett antal utvecklingsstadier och stegvis utvecklas till vuxna individer. Vid 18-20-årsåldern är man vuxen. Färdig. Vad är sedan meningen med livet?

I den här boken presenterar Kristian Stålne på ett lättillgängligt sätt vad forskningen säger om att utvecklas som människa, med fokus på komplext tänkande, meningsskapande och förmågan till självreflektion. Han tar avstamp i sin egen drivkraft som ledde honom från ingenjörsstudierna vidare till att bli forskare inom vuxenutveckling. Vuxna utvecklas också i stadier, även om det inte är lika märkbart för omgivningen som barnens utveckling. Ett flertal forskares teorier om de olika stadierna presenteras. Centralt är hur individens förmåga att hantera komplexare frågeställningar
och att se världen ur olika perspektiv utvecklas stegvis. I den tredje och avslutande delen av boken återknyter Stålne till sin personliga resa. Hur har de här insikterna förändrat honom? Är det eftersträvansvärt att utvecklas?

Boken fungerar som textbok i vuxenutveckling och ger en strukturerad framställning av teorier från Kohlberg, Commons, Kegan, Loevinger, van Rossum och Hamer, King och Kitchener. Samtliga teorier presenteras i förhållande till utveckling av komplext tänkande, kunskapssyn, jagutveckling, och vad vi uppfattar som meningsfullt. Sammantaget ger Vuxen men inte färdig läsaren en introduktion med både inlevelse och teori, bredd och djup kring temat vuxenutveckling med fokus på förmåga till komplext tänkande och meningsskapande. Förmågor som ter sig allt viktigare i vårt samhälle och dess utveckling.

Tillbaka

 

Om författaren

Kristian Stålne (1974-) är civilingenjör i teknisk fysik, teknologie doktor i byggnadsmekanik, Excellent teaching practitioner och universitetslektor i byggteknik vid Malmö universitet. Efter att ha disputerat 2009 har han bidragit till att utveckla vuxenutvecklingsteorierna, i första hand Model of hierarchical complexity, och är medgrundare till forskningsnätverket European society for research in adult development. Han tillämpar vuxenutvecklingsperspektiven i olika forskningsområden som högskolepedagogik, ledarskapsutveckling och inomhusmiljöer.
Läs mer på Kristians hemsida: www.komplexitet.se

Tillbaka

 

Läs mer

Läs vårt blogginlägg inför boksläppet.

Tillbaka

Har du läst boken? Skriv gärna en kommentar nedan så att andra kan läsa vad du tyckte om boken!

Lämna en kommentar

Captcha loading...