IMG_1782 - Version 3

Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning

framsida-trippelfokus

Författare: Daniel Goleman och Peter Senge. Läs mer om författarna.

Översättning: Eva Trägårdh.

Pris: 190 kr inkl. frakt.

ISBN: 978-91-982626-3-6

Boken utkom på svenska den 17 oktober 2016. Nedan kan du läsa mer om boken och även få lite andra lästips och annat relevant material.

Det amerikanska originalet: The Triple Focus, a new approch to education. Florence, MA: More Than Sound.

Beställ boken här!

← Tillbaka till våra böcker

 

Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning

 


Två av vår tids stora och nyskapande tänkare Daniel Goleman och Peter Senge presenterar i den här boken tre viktiga färdigheter som alla barn och vuxna behöver. Det handlar om att förstå sig själv, andra människor och de större system vi lever och verkar i men även hur dessa tre fokusområden är sammanlänkade och beroende av varandra. Författarna visar hur dessa kompetenser behövs för att kunna navigera i en snabbt föränderlig värld med ett ökande antal distraktioner och i en växande komplexitet där allting i större utsträckning än tidigare hänger samman.

Genom att hålla fokus på alla tre perspektiven skapas ett nytt synsätt på utbildning och lärprocesser för barn, ungdomar och vuxna där både individen och kollektivets potential tas tillvara. Daniel Goleman beskriver värdet av att arbeta med självkännedom och empati. Han lyfter även fram forskning som visar att elever som förstår sig själva och andra lyckas bättre med sina studier, sin personliga utveckling och sina relationer. Peter Senge fördjupar den tredje färdigheten som handlar om att förstå hur system interagerar, vare sig det är i familjen, i en organisation eller på global nivå.

Boken ger också exempel på utbildningsprogram där de här kompetenserna redan finns med i kursplanen och författarna förmedlar tips och råd kring hur detta nya synsätt på utbildning bäst kan föras in i skolans värld.

Tillbaka

 

Om författarna

 


daniel-golemanDaniel Goleman är psykolog, författare och vetenskapsjournalist, har skrivit bästsäljaren Känslans intelligens, som har utsetts av Time Magazine till en av tidernas 25 mest inflytelserika managementböcker. Han är chef vid The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations vid Rutgers University.

 

 

peter-sengePeter Senge är forskare och universitetslektor på ett av världens främsta universitet MIT (Massachusetts Institute of Technology) och grundare av SoL, the Society for Organizational Learning. Han är även författare till den banbrytande boken Den femte disciplinen: den lärande organisationens konst.

Tillbaka

 

Läs mer

 


Vill du höra mer om Trippelfokus? Lyssna gärna på några av dessa videoklipp där författarna Daniel Goleman och Peter Senge berättar hur de ser på framtiden för utbildning:

Tillbaka

Har du läst boken? Skriv gärna en kommentar nedan så att andra kan läsa vad du tyckte om boken!

Lämna en kommentar

Captcha loading...