IMG_1782 - Version 3

Teori U – introduktion och perspektiv

Framsida

Författare: Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Matias I.S.W Nielsen, Elad Jair Chone. Läs mer om författarna.

Översättning: Eva Trägårdh och Liv Fabricius.

Pris: 230 kr, inkl. frakt.

ISBN: 978-91-982626-1-2

Boken utkom på svenska den 7 mars 2016. Nedan kan du läsa mer om boken och även få lite andra lästips.

Det danska originalet: Introduktion till Teori U. København: Gyldendal Business, 2012.

Beställ boken här!

← Tillbaka till våra böcker

Teori U – introduktion och perspektiv

Vi behöver ta bättre hand om den vackra blå planet på vilken vi tillsammans färdas genom rymden. Människan är nu den största geologiska kraften på jorden vilket innebär ett stort ansvar inte minst i klimatrelaterade frågor. Vi kan inte lösa klimatkrisen, flyktingkriser eller finanskriser etc. med samma tänkesätt som har lett fram till dem. Världen kallar på nya, hållbara lösningar på såväl individ- som organisations- och samhällsnivå.

Teori U är en teori, en metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete, en ny social teknologi för att skapa hållbara förändringar och navigera mot den bästa möjliga gemensamma framtiden. Den här boken är en belysande introduktion
för alla som vill veta mer om Teori U.

Otto Scharmers Teori U är en uppgörelse med vårt fokus på förnuft och erfarenhet. När världen förändras kan vi inte fortsätta göra som vi alltid har gjort. Teori U visar oss att vi är låsta i våra vanor – vi upprepar våra tidigare misstag. Teori U förklarar hur denna negativa spiral uppstår och hur vi kan bryta gamla mönster och öppna för reellt nytänkande och låta hållbara lösningar växa fram.

Boken ger en överblick över teorins bakgrund samt en grundlig genomgång av dess centrala begrepp med hjälp av modeller och exempel. Författarna sätter även Teori U i perspektiv till en del av den teoribildning som Teori U har växt fram ur. Läs om hur man kan använda Teori U som ett praktiskt redskap genom:
• Fallstudier från organisationer där man har använt Teori U
• Råd och metoder för att använda teorin
• Övningar för att arbeta med begreppen

Tillbaka

Om författarna

Steen Hildebrandt, ph.d. och professor i organisations- och ledarskapsteori vid Aarhus Universitet. Medlem i flera bolagsstyrelser, bl.a. styrelseordförande i konsultföretaget Hildebrandt & Brandi A/S. Författare till böcker, artiklar och krönikor om ledarskap och samhällsfrågor. Författare bl.a. till Vækst & Bæredygtighed (2015) om hållbar tillväxt. Läs mer på www.steenhildebrandt.dk

Michael Stubberup, cand.mag. i danska och konsthistoria, författare och ledare för SYNerGAIA. Michael har mer än 15 års erfarenhet som chef och ledare, bland annat för ett asylcenter och som föreståndare på ett språkcenter. Tillsammans med Steen Hildebrandt författare till bl.a. Sustainable leadership (2012).

Matias I.S.W. Nielsen, cand.psych. och doktorand vid Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Matias startade hösten 2011 den internationella NGO Help Every Day, som samarbetar med lokala utvecklingsprojekt i några av världens fattigaste områden. Sedan 2009 arbetar han som extern konsult hos Worklife Partners A/S.

Elad Jair Chone, cand.psych.aut., driver egen psykologverksamhet med fokus på mindfulness, kreativa processer och korttidsterapi med psykodynamisk inriktning för individer och grupper. Läs mer på www.eladchone.dk

Tillbaka

Läs mer

Läs mer om boken på vår blogg, i ett inlägg
om boken
eller om U.Lab en global onlinekurs som bygger på Teori U.

Utöver denna bok har författarna Steen Hildebrandt och Michael Stubberup tillsammans Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul och Peter Høeg skrivit boken Empati, det som håller samman världen som utgavs av Fabricius Resurs 2015.

Tillbaka

Har du läst boken? Skriv gärna en kommentar nedan så att andra kan läsa vad du tyckte om boken!

Lämna en kommentar

Captcha loading...