IMG_1782 - Version 3

Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

narvaro_empati_skolan_cover_120316_forside
Författare: Helle Jensen. Övningar i samarbete med Katinka Götzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen och Anne Sælebakke. Läs mer om författarna.

Förord av Marianne Bentzen och Susan Hart.

Översättning: Eva Trägårdh.

Pris: 275 kr, inkl. frakt.

ISBN: 978-91-982626-2-9

Boken utkom på svenska den 5 april 2016. Nedan kan du läsa mer om boken och även få lite andra lästips.

Det danska originalet: Nærvær og empati i skolen. København: Akademisk forlag, 2014.

Beställ boken här!

← Tillbaka till våra böcker

 

Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Boken Empati, det som håller samman världen (2015) gav en teoretisk och praktisk vägledning i hur man stödjer människor i att förbättra kontakten med sig själva och andra. Helle Jensen utvecklar detta vidare i den här handboken som ger lärare och pedagoger insikt om varför och hur övningar i närvaro och empati kan bidra till en bättre miljö för lärande och utveckling som utgår från barnens och ungdomarnas respekt för och vänlighet gentemot varandra. Därutöver bidrar den till en bättre relationskompetens hos de vuxna som arbetar inom skolan eller i andra former för pedagogiskt arbete. Helle Jensen beskriver kort och enkelt principerna och teorierna bakom bokens många övningar. De flesta övningarna syftar till målinriktad utveckling av barns och ungdomars närvaro, empati, självkänsla, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Boken innehåller också övningar som kan stärka yrkespersonens och arbetslagets relationskompetens, autenticitet och trygghet i det pedagogiska arbetet.

Bokens varierade och mångsidiga övningar är enkla att använda och låta sig inspireras av på fritids, i klassen, på HVB-hemmet eller i andra sammanhang där man arbetar med barn och ungdomar i grupp. Övningarna är främst anpassade för barn och ungdomar i grundskoleåldern. Det finns också många guldkorn som fungerar lika bra till en bredare målgrupp och det finns vägledande principer i boken för den som vill anpassa övningarna till andra sammanhang. Bokens 69 övningar har utvecklats i samarbete med Katinka Götzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen och Anne Sælebakke.

Marianne Bentzen och Susan Hart bidrar i förordet med spännande perspektiv på arbetet med närvaro och empati utifrån hjärnans grundläggande funktioner och utveckling, med utgångspunkt i deras gedigna kunskap om neuroaffektiv utvecklingspsykologi och psykoterapi.

Övningar till boken kommer finnas tillgängliga på: www.empatiträning.se

Tillbaka

Om författaren

2012.10.30-we01Boken är skriven av Helle Jensen och övningarna har utvecklats i samarbete med Katinka Götzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen och Anne Sælebakke. Förord av Marianne Bentzen och Susan Hart.

Helle Jensen är psykolog, specialist och handledare i psykoterapi och ordförande i föreningen
Børns Livskundskab (Barns Livskunskap) i Danmark. Hon undervisar i relationskompetens, empati och närvaroövningar samt i familjeterapi i en rad europeiska länder. Hon är författare till flera böcker, bland annat Relationskompetens i pedagogernas värld (2009, med Jesper Juul) och Empati – det som håller världen samman (2015, med Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg och Steen Hildebrandt). Läs mer på hennes hemsida www.psykologhellejensen.dk

Katinka Götzsche har en masterexamen i psykologi och dramaturgi och arbetar som lärare och ungdomscoach på Sileborg Gymnasium i Danmark. Hon undervisar dessutom i närvaro och empati genom föreningen Børns Livskundskab (Barns Livskunskap).

Charlotte Weppenaar Pedersen är pedagog och psykoterapeut. Hon har i 18 år undervisat lärare och pedagoger och även gatubarn och hiv-positiva barn i Sydafrika i helhetsorienterad pedagogik och mandala. Hon handleder dessutom personalgrupper inom skolan samt studerande på lärar- och pedagogutbildningar. Läs mer på hennes hemsida www.goldenlotus.dk

Anne Sælebakke är lärare, sjukgymnast och kroppsorienterad psykoterapeut. Hon har under 18 års tid arbetat med stress och lärande som sjukgymnast i skolan och som speciallärare i grundskolan i Kongsberg i Norge. Hon arbetar nu i eget företag med undervisning, vägledning och terapi med fokus på utvecklings- och förändringsprocesser för individer, grupper och organisationer. Läs mer på hennes hemsida www.anneselebakke.no

Tillbaka

 

Läs mer

Helle har skrivit ett inlägg till vår blogg, ”Förstår hon mig förstår jag henne”, som utgår från hennes arbete bland annat i den danska föreningen Børns Livskundskab (Barns Livskunskap).

Denna bok bygger vidare på de tankar som presenterades i boken Empati, det som håller samman världen som Helle Jensen var medförfattare till, tillsammans med bland annat Jesper Juul och Peter Høeg. Böckerna kompletterar varandra, i boken Empati, det som håller samman världen presenteras de grundläggande tankarna kring arbetet med barn och empati. Lärare och pedagoger har sedan efterfrågat flera övningar för att göra det enklare att ta med dessa tankar in i det praktiska arbetet, därav denna handbok.

Tillbaka

Har du läst boken? Skriv gärna en kommentar nedan så att andra kan läsa vad du tyckte om boken!

Lämna en kommentar

Captcha loading...