IMG_1782 - Version 3

Böcker

Fabricius Resurs är ett förlag som publicerar böcker inom områdena integration, personlig och professionell kapacitetsuppbyggnad samt meditation. Vi är väldigt glada och stolta över att kunna ge ut böcker av uppskattade och inspirerande författare. Vi har publicerat 5 böcker så här långt, så sent som den 24 april hade vi boksläpp på vår femte bok Nuets himmel. Våra övriga böcker är: Empati, det som håller samman världen, Närvaro och empati i pedagogiskt arbeteTrippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning och Teori U – introduktion och perspektiv. Läs mer om böckerna nedan.

Vet du redan vad du vill ha? Beställ böcker här!

Fabricius Resurs böcker

Paketpriser

EMPATIbog_covernarvaro_empati_skolan_cover_120316_forsideframsida-trippelfokusframsida-web-storlek

Vi har 3 olika erbjudanden till dig som vill köpa flera av våra titlar.

Klicka på bokpaketen för att läsa mer!

Det stora bokpaketet – 799 kr (spara 116 kr), för samtliga våra fyra boktitlar.

Bokpaketet för pedagogiskt arbete – 599 kr (spara 86 kr), för våra tre titlar som berör pedagogiskt arbete.

Bokpaket – tema empati – 445 kr (spara 50 kr), för våra två titlar om empati och närvaro.

Köp bokpaketen här!

Tillbaka

Nuets himmel

Nuets himmel omslag

Av författaren Jes Bertelsen. Översättning av Eva Trägårdh.

I denna bok erbjuder meditationsläraren Jes Bertelsen en unik bro mellan östlig och västlig andlig träning. Han är både djupt förankrad i den västliga akademiska traditionen, med en doktorsgrad i idéhistoria, och i den buddhistiska meditationsformen Dzogchen.

Jes Bertelsens undervisning och författarskap bygger på den gemensamma andliga kärna, som han anser finns bakom tro och dogmer i alla de stora religionerna. Han beskriver resan och träningsvägen till medvetandets yttersta gräns. Det vi söker är så snubblande nära hela tiden, men för det otränade ögat är det svårt att se.

Jes Bertelsen (f.1946) mag.art och dr.phil i idéhistoria och ledare för Vækstcenteret sedan dess start i 1982. Han är meditationslärare och författare till ett stort antal böcker med inriktning på djuppsykologi, självutveckling, medvetandeträning och meditation.

Vill du veta mer eller beställa boken?

Läs mer om: Nuets himmel

Boken kostar 250 kr – Köp boken här!

Tillbaka

Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning

framsida-trippelfokus

Av författarna Daniel Goleman och Peter Senge. Översättning av Eva Trägårdh.

Två av vår tids stora och nyskapande tänkare Daniel Goleman och Peter Senge presenterar i den här boken tre viktiga färdigheter som alla barn och vuxna behöver. Det handlar om att förstå sig själv, andra människor och de större system vi lever och verkar i men även hur dessa tre fokusområden är sammanlänkade och beroende av varandra.

Boken vänder sig främst till lärare, rektorer och pedagoger – människor som arbetar med utbildning och skola. Men kan ge värdefull inspiration även till andra målgrupper, kring de kompetenser vi alla behöver för att bättre kunna navigera i dagens snabbt föränderliga samhälle.

Vill du veta mer eller beställa boken?

Läs mer om: Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning.

Boken kostar 190 kr – Köp boken här!

Tillbaka

 

Empati, det som håller samman världen

 


EMPATIbog_cover
Av författarna Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg och Steen Hildebrandt. Översättning av Eva Trägårdh.

Den här boken är en teoretisk och praktisk vägledning i hur man stödjer människor i att förbättra kontakten med sig själv och varandra. Alla föds med anlag för att utveckla förmågan till empati och att vila i sig själv. De här anlagen kan utvecklas och övas upp.

Boken vänder sig till barn såväl som vuxna och samtidigt mera specifikt till pedagoger och andra som arbetar med barn och ungdomar.

Vill du veta mer eller beställa boken?

Läs mer om: Empati, det som håller samman världen.

Boken kostar 220kr – Köp boken här!

Tillbaka

 

Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

 


narvaro_empati_skolan_cover_120316_forside

Av författaren Helle Jensen. Övningar i samarbete med Katinka Götzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen och Anne Sælebakke. Förord av Marianne Betzen och Susan Hart. Översättning av Eva Trägårdh.

Helle Jensen vidareutvecklar de tankar som beskrivs i Empati, det som håller samman världen id den här handboken som ger lärare och pedagoger insikt i hur övningar i närvaro och empati kan bidra till en bättre miljö för lärande och utveckling.

Bokens varierande och mångsidiga övningar är enkla att använda och låta sig inspireras av på fritids, i klassen, på HVB-hemmet eller i andra sammanhang där man arbetar med barn och ungdomar främst i grundskoleåldern.

Vill du veta mer eller beställa boken?

Läs mer om: Närvaro och empati i pedagogiskt arbete.

Boken kostar 275 kr – köp boken här!

Tillbaka

 

Teori U – introduktion och perspektiv

 


Framsida
Av författarna Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Matias I.S.W. Nielsen och Elad Jair Chone. Översättning av Eva Trägårdh och Liv Fabricius.

Världen kallar på nya, hållbara lösningar på såväl individ-, som organisations- och samhällsnivå. Vi kan inte lösa klimatkrisen, flyktingkrisen, finanskrisen eller en ohållbar situation på arbetet med samma tankesätt som har lett fram till dessa situationer. Teori U är en teori, en metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart och meningsfullt förändringsarbete.

Boken ger inspiration till personliga förändringsprocesser men vänder sig i hög grad till ledare, konsulter och andra förändringsagenter som arbetar inom organisationer – t.ex. genom att ta med fallstudier från organisationer där man har använt Teori U.

Vill du veta mer eller beställa boken?

Läs mer om: Teori U – introduktion och perspektiv.

Boken kostar 230 kr – köp boken här!

Tillbaka