Författar Arkiv

Du, jag och Regeringskansliet har ett problem!

I en debattartikel i DN med namnet Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik beskriver den tidigare framtidsministern Kristina Persson något otroligt problematiskt. Hennes beskrivning av regeringskansliet visar på en dysfunktionell organisation, som styrs av revirtänkande och stuprör, som gör att det långsiktiga och strategiska arbetet aldrig får slå rot. Det finns ambitiösa målsättningar t.ex. om ett fossilfritt välfärdssamhälle, en målsättning som innebär stora omställningar. Men vad görs helt konkret, vart sker den stora förändringen? Kanske inte alls…

”Alla försök hittills att föra in ett brett och långsiktigt perspektiv i regeringskansliets arbete har i huvudsak mynnat ut i ’business as usual’.”

Citat är hämtat ur Kristina Perssons debattartikel och visar på något väldigt allvarligt, men också något som vi alla kan känna igen oss i. Vi känner igen det här från organisationerna vi arbetat i och från många områden av våra egna liv. Alla omstruktureringar som i slutändan inte förändrade någonting, alla nyårslöften som glömdes bort ett par dagar eller veckor senare när rutinen tog över osv.

Det är svårt att förändra på riktigt! Och det är extremt frustrerande när man ser att det finns problem som man måste ta tag i, saker som inte fungerar bra – oavsett om det är i ens relation med partnern, på arbetsplatsen eller i samhället i stort – och man ser att det inte görs någonting, det händer ingenting på riktigt. Kanske kör man igång någon ytlig förändring på arbetsplatsen för att åtminstone ha gjort någonting eller man ser till att ta disken hemma dagarna efter man bråkat om det etc. Men i längden förändras ingenting.

Teori U växer fram i Sverige genom kursen U.Lab

I Danmark, Brasilien, Bhutan och Indonesien vet företag och organisationer vad Teori U är, men i Sverige har det ännu inte fått genomslag. Det håller på att förändras nu!

I januari deltog 28 000 människor från 190 länder i en introduktionskurs till Teori U. Nu ges en andra omgång av kursen, med 30 000 registrerade deltagare redan innan kursstarten – och du kan fortfarande anmäla dig till kursen. Kursen ges av ett av världens främsta universitet MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Boston, USA. Det är en så kallad MOOC (Massive Open Online Course) som har blivit ett populärt sätt för de stora universiteten runt om i världen att nå ut till en bredare publik. Kursen leds av Otto Scharmer som är lektor på MIT men gästas även av andra spännande föreläsare, bland annat två av vår tids mest inflytelserika organisationsteoretiker; Peter Senge och Edgar Schein.

Kursen är gratis och ett fantastiskt erbjudande till alla som intresserar sig för och önskar en lösning på de komplexa problem och utmaningar som vi står inför idag. Lösningar som bygger på hållbara förändringar, helhetsperspektiv, systemtänkande, innovativ samhällsutveckling och autentiska möten mellan människor.

U.Lab: Transforming Business, Society, and Self är ingen traditionell teoretisk kurs

”Förstår hon mig förstår jag henne” – Det som en lärare behöver

2012.10.30-we01Gästbloggare: Helle Jensen

Lite om arbetet i den danska föreningen Børns Livskundskab (Barns Livskunskap).

Titeln ovan är ett citat från en artikel i en dansk tidning där en tioårig pojke blir tillfrågat vad en bra lärare är. På ett väldigt precist sätt lyckas han sätta ord på något av det som verkligen betyder något. När den samma frågan ställs i vetenskapliga sammanhang beskrivs en bra lärare med kvaliteter som empati, intresse, likvärdighet och respekt som möjliggör att man blommar upp i klassrummet. Det ökar elevernas möjlighet att lära.

Inlärning av matematik, språk och annat är beroende av att dessa kvaliteter finns. Det sätt som vi bemöter varandra och tillsammans skapar en trygg och kreativ gemenskap, är fullständigt avgörande för utveckling och inlärning. Och det är verkligen betydelsefullt att de blivande lärarna greppar just detta. I föreningen Børns Livskundskab har vi under de senaste 4 åren varit involverade i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Tillsammans med en av de stora lärarhögskolorna i Danmark, fem kringliggande grundskolor och Danmarks Pedagogiske Universitet har vi arbetat för att ge utvecklingen av just dessa kvaliteter ett större utrymme och en mer central plats i lärarutbildningen.

Det rör sig om att utveckla lärarstudenternas relationskompetens och därmed deras förmåga att

Teori U – introduktion och perspektiv

Vad är viktigt för mig och hur går det ihop med vad de andra behöver?

Teori U är en teori, metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete.

Med Teori U som metod ställer du dig frågor som; Vad är min eller min organisations ”livsuppgift”? Och hur matchar det ”helhetens” behov? En livsuppgift ska här förstås som att jag letar efter det som verkligen på djupet betyder någonting och är viktigt för mig som människa eller för organisationen. Men för att det ska vara hållbart, så måste det matchas mot det som omvärlden eller världen som helhet är i behov av. Det gäller alltså att sätta sig själv och det som betyder något i ett större sammanhang, se det ur ett helhetsperspektiv.

Boken Teori U – introduktion och perspektiv är nu färdig översatt och vi håller på att redigera den för utgivning hösten 2015. Boken är en introduktion till Otto Scharmers Teori U, skriven av Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Matias I.S.W Nielsen och Elad Jair Chone. Författarna försöker på ett enkelt sätt introducera den arbetsmodell och förståelseram

Empati, det som håller samman världen

EMPATIbog_cover

Boken Empati, det som håller samman världen blir den första utgivningen på Fabricius Resurs förlag. Det har varit en lång resa, en väg med många kringelkrokar, men nu har boken skickats till tryck.

Boken är skriven av 6 författare: Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg och Steen Hildebrandt. Var och en för sig har de bidragit med spännande verk inom sina respektive områden. Sammanlagt är det en imponerande samling människor som envist har arbetat för att försöka bidra till en bättre värld. I Empati, det som håller samman världen skrev författarna tillsammans i ett försök att få fram essensen av många års arbete med och för människor.

Redan när boken kom ut i Danmark 2012 tyckte vi att boken var högintressant. Den är ett viktigt bidrag i arbetet med barn och ungdomar, en bok som på ett seriöst sätt pekar i riktning av