IMG_1944 - Version 2

Utbildning & Förlag

Fabricius Resurs erbjuder utbildningar och ger ut böcker inom följande fyra fokusområden:

  • Ledarskap och förändring
  • Integration & socialt arbete
  • Pedagogiskt arbete
  • Personlig utveckling & meditation

Vi har även en kursgård i Ulriksfors, Jämtland, som omges av en stor trädgård som i viss mån även förser kursgården med grönsaker, bär och örter. Renoveringen och ombyggnationen av kursgården blev klar 2017 och kursgården har nu ett antal dubbelrum som används både vid internatkurser och för Bed & Breakfast.

Under sommaren har vi öppet hus på kursgården under ”Sinnenas Väg” som är ett samarbete mellan olika gårdar i Jämtland.